Informace o zpracování osobních údajů hostů


Provozovatel Ubytovacího zařízení Penzion „U Bartoušků“ na adrese Malíkovice čp. 1, PSČ: 273 77 pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Jde o údaje, které předáváte na recepci jak při ubytování pro zápis do Knihy hostů, tak při rezervacích. Ty jsou evidovány v informačním systému hotelu po dobu Vašeho pobytu. Jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu.
Pro usnadnění ubytování (check-in) je uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu. Z titulu oprávněného zájmu je v souladu se zákonem 480/2004 můžeme používat i pro zasílání e-mailových nabídek. Toto zasílání můžete vždy odmítnout.
Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.

separator